investorrelations.jpg

Væsentlig investorinformation

Væsentlig investorinformation

Dette dokument indeholder væsentlig investorinformation om denne alternative investeringsfond. Dokumentet er ikke

markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå alternative

investeringsfonds opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i den alternative investeringsfond. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

 

Klik her for at se din beholdning af navnenoterede aktier

 

Se Prime Office PRIIP-KIID dokument

 

Nasdaq Copenhagen Factbook om Prime Office 

 

Se selskabets risikorapport for 2021