investorrelations.jpg

Investor Relations

Prime Office A/S investerer i attraktive og velbeliggende tyske bolig-kontor-  og erhvervsejendomme. Aktierne i Prime Office A/S er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Den 27. maj 2015 blev selskabets aktiekapital forhøjet med T.DKK 106.444 i forbindelse med en fortegningsemission for selskabets eksisterende aktionærer. Den 16.10.2017 blev selskabets aktiekapital forhøjet med 15 mio. DKK i forbindelse med en rettet emission ,og i 2019 blev der foretaget en rettet emission på 15 mio. DKK.

Prime Office A/S bestræber sig på at sikre et højt informationsniveau om den nuværende og forventede fremtidige situation i virksomheden, så markedet, aktionærer, nye investorer, analytikere, porteføljeforvaltere og andre interesserede altid har adgang til korrekt og tilstrækkelig viden om Prime Office A/S.

Investor Relations har først og fremmest til formål at give investorer et retvisende billede af selskabets aktiviteter og fremtidsudsigter, således at prisfastsættelsen af selskabets aktie reflekterer værdien af selskabet. Under Invester Relations kan du derfor finde relevante informationer om Prime Office A/S og børsnoteringen, herunder fondsbørsmeddelelser og regnskabsmeddelelser. Du kan også følge udviklingen i aktiekursen, holde dig opdateret med vigtige datoer i finanskalenderen og orientere dig om selskabets vedtægter, ligesom du kan læse og downloade præsentationsmateriale om selskabet.

Læs også om Corporate Governance i Prime Office A/S

 

Ønsker du at modtage selskabsmeddelelser direkte bedes du anmode herom via info@primeoffice.dk.