investorrelations.jpg

Samfundsansvar (ESG)

Den lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. Årsregnskabslovens § 99a, § 99b og 107d indeholder områderne:

• Samfundsansvar  

 God forretningsskik

• Virksomhedens forretningsmodel

• Menneskerettigheder

• Miljø og klima

• Samfund

• Sociale forhold og medarbejderforhold

• Det underrepræsenterede køn.

 

 Læs også vores ESG rapport her.

ESG-Rapport 2021

ESG-Rapport 2022

ESG-Rapport 2023