investorrelations.jpg

Kommunikationspolitik

Bestyrelsen og direktionen i Prime Office A/S ønsker og arbejder aktivt for at opretholde en god kommunikation og dialog med aktionærer og øvrige interessenter. Prime Office A/S tilstræber en høj grad af åbenhed i videregivelsen af information om den økonomiske udvikling og aktiviteter.

Informationen til og dialogen med aktionærer og øvrige interessenger vil finde sted via udsendelse af meddelelser og via møder med investorer, analytikere og pressen.

Meddelelser vil være tilgængelige på hjemmesiden efter offentliggørelse via OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Ligeledes er præsentationer at finde på hjemmesiden.

Selskabsmeddelslser, årsrapporter og vedtægter er tilgængelige på dansk.

Læs i øvrigt om Prime Office A/S' holdninger og praksis i forhold til "Anbefalinger for god selskabsledelse" under Corporate Governance