JLM_0699.JPG (1)

Prime Office A/S

Prime Office A/S

 Prime Office A/S investerer primært i centrale beliggende bolig-,kontor-, og erhvervsejendomme  i Nordtyskland.

 

Optaget til handel

Aktierne er optaget til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S den 1. juli 2008. den 27. maj 2015 blev selskabets aktiekapital forhøjet med  106.444 mio. DKK  i forbindelse med en emission for selskabets eksisterende aktionærer. I en rettet emission den 16.10.2017 blev selskabets kapital forhøjet med 15 mio. DKK

I forbindelse med køb af to kontorejendomme i Kiel den 27.12.2019 blev aktiekapitalen forhøjet med 15 mio. DKK til 189, 6 mio. DKK.

Følg aktiekursen

 

Første selskab med velbeliggende KONTOREJENDOMME på børsen i 2008

Prime Office gik på Børsen i 2008 med det formål at investere i attraktive kontorejendomme i Nordtyskland. I 2015 købte selskabet for ca. 900 mio. DKK 3.232 lejligheder i Nordtyskland, og blev dermed overvejende et boligejendomsselskab. I 2017 købtes MC Property Fund Hamburg GmbH, hvor bolig-og erhvervsejendomme i Hamborg kom til med ca. 800 mio. DKK.

I 2019 købte Prime Office to kontorejendomme på havnen i Kiel for 396 mio. DKK. I dag udgør boliger 73%, kontor 12%, og selskabet har dermed en stærk portefølje af bolig-kontor-og erhvervsejendomme i Nordtyskland. Investeringsejendommene andrager a. 2,97 mia. DKK og selskabets egenkapital er på 1,18 mia. DKK.

Boligejendomme 

Den 1. juni 2015 erhvervede Prime Office A/S 59% af ejendomsselskabet, K/S Danske Immobilien, der ejer 3.232 lejligheder i Nordtyskland.

Læs mere om Boligejendommene i Prime Office A/S

 

Bolig-og erhvervsejendomme i Hamburg

Den 16.10.2017 besluttede, et stort flertal af selskabets aktionærer, på den ekstraordinære generalforsamling at købe 66,40% af aktierne i MC Property Fund Hamburg GmbH. Dermed fik Prime Office - Hamborg - på landkortet. Selskabet investerer i bolig-og erhvervsejendomme.

Læs mere om selskabet i præsentationen på generalforsamlingen

Vurderingsrapport for MC Property Fund Hamburg GmbH fra 2020

 

Hvorfor investere i Prime Office A/S?

- Attraktivt afkast på bolig-kontor og erhvervsejendomme

- stor spredning på ejendomme

- ejerskab af ejendomme for 3,1 mia. DKK  

- Konkurrencedygtig omkostningsstruktur – markedets laveste omkostninger

- Soliditetsgrad på 43 %

- Defensiv aktie med inflationssikring

- LTV på ca. 46% og stort set kun finansieret med realkreditgæld.

- Rentesikringer til lav rente i en årrække for p.t 75%.